Links naar kunst in de buurt

de architecten die het pand onder hun hoede hebben

De architecten zijn Tine Van Herck en Peter Casier.

Forum - Contact van het Forum voor Erfgoedverenigingen

Forum Contact is een tijdschrift van het Forum voor Erfgoedvereningingen. In het eerste nummer van 2010 vescheen een artikel over de site. Ook bevatte de cover foto\'s van de site.

Forum voor Erfgoedverenigingen

Vanuit het erfgoedhuis Den Wolsack in de Oude Beurs in Antwerpen steunt deze VZW erfgoedverenigingen

kunstenaar in contact met de site

Reinardus, ontwerper van de huisstijl

Lier 2 link

Diverse links over Lier

Rup Sion , waar de L\'Avenirsite grotendeels in ligt

Voorstelling van het RUP (Ruimtelijk Uitbreidings Plan) Sion, waar, op de ontsluiting naar de Hazenstraat na, de L\'Avenirsite in ligt.

Stedelijke academie voor schone kunsten

website van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, sask.